hits

Hvor Langt er det mulig å utvikle seg?

Hvor høyt kan en nå? 

Dette har jeg tenkt en del på... Hvis vi sier at selvutvikling er begrepet som skal dekke alle type utvikling av individet. Hvor langt kan en strekke det? og hva skal en så gjøre videre? Hvis en i seg selv besitter store potensialler, ressurser, makt og krefter - hva vil en bruke det til? 

Vi som samfunn, består bare av individer. Hvis det fantes en oppskrift for optimal vekst på kortest mulig tid, burde denne metoden/kunnskapen deles med flest mulige folk? Eller ville dette bare skapt kaos? Skeptiske folk er også opptatt av utvikling, men de fokuserer på andre kvaliteter og egenskaper enn "de åpne". 

En skeptisk person vil nok være opptatt av å inneha mest mulig praktisk kunnskap, kunne avnede hverdagslig psykologi. Ha praktiske egenskaper og kvaliteter i forhold til utførelse. Da ser jeg for meg skills innenfor IT og hvordan omgås mennesker. enkelte ville satset hardt på å utvikle praktiske skills, slike skills som blir vektlagt f.eks i "farmen" eller miliæret.. En skeptiker er ofte opptatt av å utvikle logikk, fornuft og rasjonalitet. 

En "åpen" person eller en som er "alternativ". Vil ofte være mer opptatt av å utvikle kreativitet, forstå seg på drømmene sine. Selvutvikling for disse menneskene handler ofte om å utvikle spirituelle egenskaper. I tillegg til å bli et bedre medmenneske, en som er dyktig på å trøste, hjelpe og helbrede, så er utvikling av andre psykiske evner også interessant. Her er det snakk om å mestre å reise til andre dimensjoner, såkallte ut av kroppen opplevelser eller astral reiser. Det å utvikle evnen til å påvirke andre over avstand, helbrede folk eller å "manifistere". 

La oss tenke seg at slike krefter finnes i et tanke eksperiment her. Hvis nok mennsker utvikler seg til å få slike "super krefter" - hva vil da skje med samfunnet? Hvordan ville skolene våres sett ut? helse vesnet? Ville hele menneske sivilisasjonen bli løftet opp til er høyere nivå - eller ville vi ødelagt oss selv?

Og er det mulig å utvikle BÅDE skepsis OG åpenhet? at en fokuserer like mye på å utvikle intellektet, fornuften og logikken som kreativiteten, kommunikasjonen og empatien? 

Dagen filosofering.. hiv dere gjerne med på tankerekkene!

 

Super woman
Licensed from: Sergey Nivens / yayimages.com 

 

 

 

Open Sceptic - Nå som Facebook Gruppe! (se link)

Har også laget en Facebook gruppe med samme tema. Som heter Open Sceptic. Denne gruppen er skrevet på engelsk. Vi tar opp ulike emner

for det meste innenfor den "alternative industrien" og "selv hjelp" industrien - og er veldig åpen for at folk deler sine synspunkt - både ens skeptisisme eller deres åpenhet om at det aktuelle tema faktisk har hjulpet , eller hatt en effekt for akkurat deg!  Her er gruppen: https://www.facebook.com/Open-Sceptic-152148968964750/
 

Social but not social
Licensed from: Ikostudio / yayimages.com


 

Dating tips: Definisjonsmakt

OpenSceptic ser på dating tipset: "definisjonsmakt". 


I serien angående dating tips ser jeg på teknikker/tips som skal hjelpe i forhold til tiltrekning. Disse teknikkene skal visstnok fungere på både menn og kvinner. 


Det å ha definisjonsmakt betyr at du er den som definerer hva som er rett/galt, pent/stygt, kult eller ikke. Poenget med å ha definisjonsmakten handler om hvem det er som vinkler hva. En for på en måte ubevisst respekt for folk som har definisjonsmakta. Det gjør at en fremstår som mer attraktiv. Dette gjelder også at du kan være den som sier, "jeg synes du er pen" eller "jeg liker deg". Implisitt så blir du også den som bedømmer. Mellom linjene sier du at du har gjort deg opp en mening, om at den andre personen har gjort seg fortjent til at du liker han/henne. 

Hvis du og daten din skal gå på kino, og du bare lar den andre bestemme hvilken type film dere skal se, så blir du fort sett på som en "nikkedukke" en som bare sier ja til alt. Poenget er ikke å være "sjef" hele tiden, poenget er at du skal vite hvem du er, hva du liker/ikke liker og ha dine egne meninger. Dette gjør du med å øve på å være bevisst på ting rundt deg. "disse eggene kunne vært LITT bedre kokt". "Den genseren du hadde på deg i dag, var kul!". I disse eksemplene så er du den som avvgjør med ORD. Du kan også innta "bedømmer rollen" Med bruk av oppmerksomhet. Har du f.eks sett en lærer som gransker deg over brillene sine? Det er en liten detalj, men et eksempel på noen som "vurderer" deg. 

På samme måte så kan du gi folk positiv oppmerksomhet hvis du liker vitsen deres. Hvis du synes den var dårlig ser du en annen vei. Hvis noen gir deg et komplimant så kan du gi dem et smil. Hvis noen sier noe du ikke liker, kan du ignorere dem. Her er det altså snakk om Belønning/straff ved bruk av oppmerksomheten din. Siden du er den som "deler" ut oppmerksomheten så blir du implisitt den kostbare. I begynnelsen når jeg hørte om disse tingene synes jeg det var ubehagelig lesning. Samtidig så ser jeg at det er veldig normalt i den forstand at folk reagerer positivt på gode ting, og negativt på dårlige ting. Dette er prosesser som skjer ubevisst hos folk. Dessverre finnes det folk som reagerer på motsatt måte. Dersom de f.eks for et komplimant så ignorere de personen, og hvis noen er frekke med dem,  ja DA for de deres fulle oppmerksomhet. Det som da skjer er faktisk at en belønner dårlig oppførsel. 

Grunnen -kan- være at enkelte ønsker en slags "universal aksept". Det vil si at de ønsker å bli likt av alle, så hvis det kommer en` personen bort til dem og er frekk, så skal de på liv og død vinne denne personens bekreftelse tilbake. Noe som selvfølgelig enkelte spiller på.. Det er fort gjort å kun henge seg opp i feil eller små stikk, men det sender egentlig ut helt feil signaler. Dette henger igjen sammen med dårlig selvverdi, noe som gjør at "bekreftelse" blir super viktig. Personer derimot som har god selvfølelse vet at det er umulig å bli likt av -alle-, og verdsetter folk som behandler dem bra og unngår folk som behandler dem dårlig (istedenfor å skulle imponere sistnevnte). I forhold til gode venner så er det naturlig at du tåler litt mer av dem, fordi de har bevist at de har en fortid 
for deg hvor de stiller opp. Så en dårlig kommentar kan skli mellom fingrene der, imens det er mer naturlig å være mer streng med helt ukjente som ikke du har noen form for tilknytning til. 

Dating Tips: Kvalifisering

I serien angående dating tips ser jeg på teknikker/tips som skal hjelpe i forhold til tiltrekning. Disse teknikkene skal visstnok fungere på både menn og kvinner. 

Kvalifisering handler om å sjekke om den andre personen "er god nok" for deg. Det handler om å utrykke at du har standarder eller krav om hva du ser etter egenskaper/kvaliteter hos en potensiell partner. Kvalifisering blir oftest assosisert med verbet, "å kvalifisere" Som betyr å stille personen spørsmål som du vil ha svar på. Eksempel på kvalifiserings spørsml kan være: "er du god til å lage mat?" Trener du mye? Hvilken type bil har du? Denne teknikken blir fremstillt slik at det er fordelaktig å være i rollen som "sjekker ut". I et jobb intervju f.eks så har søker en tendens til å "kvalifisere" seg selv, med å "bevise" hvor gode/dyktige de er som potensialle arbeidstakere. En kan da si at intervjueren benyttet seg av teknikken "kvalifisering.

Hvis vi skal se på denne teknikken med skeptiske øyne, så kan det nettopp være det at slike spørsmål fort kan fremstå som et jobb intervju. En kan også riskikere at en "dreper" kjemien litt pga en vil fremstå som en som har standarder. Det beste er såklar å virkelig HA visse standarder, uten å fake. Teknikken er iallefall ment for å få personen til å fremstå som at en har standar. En person som har standard/krav blir oftere assosiert med en person som har verdi/er kostbar, enn en person som "tar hva som helst" (ikke har noe standard/krav). 

Denne teknikken skal tilsynelatende ha flere fordeler på en gang. Det første er som nevnt at en fremstår selv som mer kostbar. Den andre fordelen er at den andre personen engasjerer seg/investerer mer i relasjonen noe som i etterpåtid kan bli "baklengs rasjonalisert". Hvis du bruker mye tid på å kvalifisere deg selv, bestå tester og vise frem din beste side av deg selv, så sier en ofte til seg selv "jeg må tydeligvis like denne personen" siden jeg har oppført meg slik... 

Nå handler veldig mye om validering/bekreftelse i mellom menneskelige relasjoner. Det er noen ganger viktigere å bli godtatt av noen, enn å faktisk føle en kjemi. En kan med andre ord være falsk med slike teknikker, selv om en også kan bruke det autentisk. Noe som kan bli feil, er at det kan bli gjennomskuet. Spesiellt dersom du spør kvalifiserende spørsmål som du egentlig ikke bryr deg om. Slikt merker folk, hvis det er en mismatch mellom hva du sier og kroppspråket ditt. Replikker og linjer er aldri populært nettopp fordi det er så planlagt/kalkulert. Prinsipper er hakket bedre, hvor du bruker kunnskap innenfor psykologi/sosial dynamikk til din fordel. Men for at disse prinsippene skal fungere så er det viktig at de er "integrert" ELLER at du bruker personligheten din og utøver prinsippene så autentisk som mulig. 

Det som kan være betenkelig er som nevnt at du kan spille kresen, uten å være det. Du kan kanskje skape interesse kortsiktig, men langsiktig blir det å skyte seg selv i foten. Du vil få noe ekstra erfaring i flørting, men i det lange løp lønner det seg alltids å virkelig  kjenne seg selv angående hva en liker/trives med etc. En felle en kan havne i er at en overkvalifiserer, eller overselger seg selv. Dette betyr at du fremstår FOR BRA for den andre personen, noe som faktisk kan back fire veldig, med at folk trekker seg unna for å forsvare seg selv. Det samme gjelder i forhold til karriere, de fleste satser på noe de har kompetanse til å klare! Det aller færreste søker på en sjefs stilling som de ikke kan noen ting om. De fleste mennesker ønsker en partner som er på ca samme bølgelenge som seg selv, eller finne en som er LITT "kulere" enn seg selv. Dersom en overdriver denne ene teknikken, så kan en -fremstå- som at en er mye mer enn hva en egentlig er, og du kan risikere å skremme vekk noen som egentlig er en bra catch for deg. 

Dating tips: Å være smooth

Composite image of handsome man
Licensed from: Wavebreakmedia / yayimages.com


Å være smooth er en blanding av å eskalere naturlig, gradvis og bruke unnskyldninger. 

Naturlig eskalering handler om at du har innstillingen om at ting KAN skje, ikke at det skal skje. Det handler videre om at du ikke verbaliserer eller sier direkte hva du vil skal skje. Som gutt så sier du ikke at  "jeg ønsker at vi ender opp som kjærester" eller "jeg ønsker å ha sex med deg". Du kan gjerne tenke det, men hold disse tankene til deg selv, ettersom de er private. Eksempelvis så kan både sex og forhold komme "når det føles riktig". Det er ikke noe en bør avtale, som om en skulle signert en kontrakt, ingen vil føle seg bundet men heller holde ting åpent og med mulighet til å trekke seg når som helst. I forhold til hva en gjør og snakker om så betyr naturlig at ting ikke blir fort sært/annerledes i forhold til normen. Det er f.eks mer naturlig å be ei jente ut på en kopp kaffe, enn å invitere henne med på "mat krig". 

Gradvis eskalering betyr å ta et steg om gangen. På samme måte som du ikke hopper opp på toppen av en trapp, så går du et steg om gangen, som leder til neste steg og slik kommer du deg helt opp! For å sette det på spissen, så foreslår du ikke sex rett etter håndhilsing! Her har man hoppet over noen steg. Det er mer naturlig at en møtes for en kopp kaffe, snakker noen timer, drar hjem til deg, ser en film, stryker henne på armen, diller litt med håret, kliner litt også skjer det kanskje noe mer. I sistnevnte eksempel foregår alt mye mer gradvis enn i førstnevnte eksempel. Hvis du ønsker å kysse ei jente og du ikke vet hvor du har henne, så er det bedre å stryke henne litt på armen f.eks først for å se om hun smiler/liker dette enn å hoppe rett på et kyss for så å risikere å bli avvist. Dersom du forresten blir avvist så later du bare som ingen ting og fortsetter å snakke om siste tema. En kan risikere å eskalere både for fort, men også for tregt. Derfor er det smart å ta ting gradvis og se hvordan hver "små ting" mottas før du eventuelt går videre til neste steg som er mer heavy.  

Bruk av unnskyldninger er ofte viktig for at ingen skal føle seg billige. Nå er alle forskjellige, men som en generell regel så setter de færreste pris på at en spør noen direkte "skal vi dra hjem til meg å ha sex?". I noen situasjoner, med noen personer kan en gjøre det og det vil funke, ettersom det finnes ingen universelle regler som gjelder alle. Men dersom en følger gjennomsnittlige retningslinjer eller sunn fornuft, så er du innenfor spillets regler. Hvis en gutt og jente har flørtet hele kvelden, og selv om begge er klare for noe mer så trengs det allikevel en unnskyldning for hvorfor hun skal bli med deg hjem? Da er det bedre å si at du er sulten, og at det tilfeldigvis ligger en pizza i frysen eller si at natten fremdeles er ung så la oss ha et nachspiel. De fleste jenter er ganske bevisste på disse tingene, og selv om hun er åpen for sex, så trenger hun ofte å kunne fremstå som uskyldig. Det handler altså ikke om å "lure" ei jente, men at alt som blir sagt/lagt på bordet er innenfor det å være uskyldige. Det er altså mer "lov" å gå med på ting, dersom en har en unnskyldning som en kan spille på. 

Flørting handler oppsummert om sub kommunikasjon, det som blir sagt mellom linjene, kroppspråk og hinting. Dersom en begynner å snakke om ting for direkte, så kan det fort føre til klein stemning. Som en tommelfinger regel så er det mer vanlig å være smooth i begynnelsen av en relasjon, og jo mer du blir kjent med ei jente, jo mer kan du være direkte. 
 

Dating Tips: Hvordan finne kjærestemateriale

Young couple fighting with pillows
Licensed from: Wavebreakmedia / yayimages.com


En av de beste måtene for en jente å få et forhold er å holde tilbake sex for en stund. Hvis du som kvinne ønsker et forhold, så kan dette være løsningen. Mange gutter vil bare ha sex, så ved å vente vil du filtrere ut disse guttene. Enkelte gutter går også fortere lei av en jente etter å ha sex med henne, og enkelte tenker at hvis ei jente gir sex for fort så er de ikke "kjærestemateriale". Personlig synes jeg dette er en dum tankegang, men jeg påpeker bare hva som foregår i hodet til en del menn, dessverre tenker noen slik! En annen fordel med å la gutten vente med sex er at han "må jobbe for det", noe som betyr at han må investere i deg, med tid og energi, noe som vil føre til han liker deg bedre. (se posten om investering) 

En måte en kan kategorisere/dele folk inn i ulike grupper er å gi de et "flagg"; Rødt flagg, gult flagg og grønt flagg. En fin måte å lese folk på, og forutsi hvordan de kommer til å være i fremtiden er å se på fortiden. Atferdsmønstre har en tendens til å repetere seg selv, det er grunnen til at de kalles et "mønster". I forhold til disse farget flaggene så later du som om du gir dem ut mentalt (slik som spillere i fotball for rødt kort), ut i fra ulike faktorer som du reagerer på. Her er noen eksempler; Dersom en gutt har gjort noe kriminelt tidligere, hadde en dårlig barndom, foreldrene er alkoholikere, opplevd mobbing osv. Hvis du for flere slike ting opp så kan du gi personen en Samlet dom på rødt kort. Nå finnes det flere ting som personen ikke kan noe for, derfor er det viktig å bruke skjønn her, men har det skjedd flere negative hendelser så vil det mest sannsynlig også prege personen i forhold til selvtillit, ressurser og bilde på verden. Husk at dette er et verktøy som er kun ment for deg, i dine private tanker for å sannsynliggjøre at den du havner opp med kan være behagelig, selvsikker og tillitsfull i et kjæresteforhold. 

Dette er som sagt ikke politisk korrekt, men en måte for DEG å sile ut gutter som er best egnet for et forhold. Du ønsker (håper jeg) et forhold som er varig, og fylt med kjærlighet, glede og overflod! Dersom en gutt har vært med flere jenter seksuelt f.eks så kan dette være både bra og dårlig. Det kan være bra fordi han da har erfaring til å vite hvordan han skal tilfredsstille deg i senga og erfaring til å vite hvordan være romantisk osv. På den andre siden kan det være problematisk, fordi sjansene for at han er en "player" da er til stedet. En player kan også endre seg selvfølgelig til det bedre, noe ironisk nok også er en ting playere kan spille på. Derfor kan det være lurt å følge tipset om å vente med sex, fordi hvis det går lengre enn en måned vil de fleste playere gå lei. Dette er en del av spillet og en måte å skåne deg selv på, ha tillit til deg selv om at du er god nok, at du vil bli ettertraktet for hele deg og ikke bare kroppen din. 

Grønt flagg kan du gi ut til dem som har hatt en stabil oppvekst, ressurssterke og kjærlige foreldre, personen gjorde det bra på skolen, har en aktiv fritid og gjerne en fast jobb. Dette er flere ting som i en helhetsvurdering fort kan bli et grønt flagg. Grunnen er at disse tingene impliserer kvaliteter som fornuft, intelligens, selvtillit som er kvaliteter som du også ønsker i et forhold! Sannsynligheten for at personen har en sunt forhold til tilknytning, har respekt for medmennesker og er snill øker når et grønt flagg gis ut. Hvis du skal være kjærester med noen over lang tid, er det super viktig at de behandler deg bra, ettersom atferd/kommentarer over tid vil forme din personlighet og selvbilde. 

Gult flagg blir da fargen mellom rødt og grønt, altså en mellom ting. Hvis du f.eks har en gutt som er snill, har hatt en god barndom (holdt seg vekke fra kriminalitet), men vært med mange jenter, så blir dette kanskje et gult flagg. I dette eksemplet så har du de viktigste tingene på plass som god barndom, som er mikset med ting som du kanskje ikke liker så godt (men det er fremdeles ikke blant de verste tingene) så for personen et gult flagg. Dersom noen har de groveste tingene til stede, som mangel på empati og kriminell atferd så telles dette som rødt kort automatisk! 

Rødt flagg blir jo ting som uempatisk, kriminell atferd, voldelig, narkotika og en stor Samling med andre faktorer som ikke er ettertraktet. Slik som f.eks dårlig barndom, utsatt for vold, mobbing, mye skulking, er needy, adhd osv. Hvis en har NOEN slike ting så blir det kanskje gult flagg, blir det MANGE slike ting så blir det rødt flagg. Alle de tingene jeg nevnte her er vel alle enige i er ikke ønskelige - jeg tror f.eks ingen ØNSKER selv å ha f.eks ADHD eller ha opplevd mobbing. Hvor streng du er på denne mengden er opp til deg å avgjøre, men er en helt firkantet så finner en heller aldri noen, siden vi alle har "noe". Grunnen til at en legger merke til slike ting, og vil unngå for mye uheldige opplevelser hos en person er fordi dette preger en person. Folk som har opplevd mye traumer og triste ting er det så klart  synd på, men det fører fortere til irritasjon, sinne, sjalusi, usikkerhet, angst og kanskje tilknytning/tillits problemer. Noe som også ofte er forklaringen til at rødt flagg finner hverandre, fordi de kan forstå hverandre og relatere til hverandre. 

Disse farge kodene har en tendens til å finne hverandre. Det er bare å begynne å studere parene rundt deg og se etter selv! Innenfor "Bra/dårlig" skalaen pleier ofte å være lik  mellom kjønnene, Grønt flagg finner hverandre, gult flagg finner hverandre og rødt flagg finner hverandre! Dersom du ønsker å signalisere kjærestemateriale så er det grønt flagg tingene du ønsker å spille på! Snakke om fritids aktiviteter, hobbyer, sunt kosthold, trening og at du har godt forhold til foreldrene dine f.eks (hvis det da er sannheten). Motsatt så ønsker du også å unngå å snakke/vise "rødt flagg" indikasjoner som mye alkohol drikking, viktigheten av å få bekreftelse, krangler og drama. Hva som er rødt flagg/alarm for noen, trenger ikke være det for andre igjen, men jo mer du er bevisst rundt disse tingene jo lettere er det å plassere andre og seg selv i sjekkemarkedet. 

Personlig så ser jeg på meg selv som en blanding av Grønt og gult flagg, og hvis jeg ser etter forhold går jeg kun etter grønt flagg. Skal jeg holde på med noen, eller ha noe uforpliktende så funker gult flagg, og av erfaring så unngår jeg konsekvent rødt flagg uansett for jeg gidder/orker ikke drama og tull. Dette bare for å gi et eksempel fra en gutt sitt perspektiv, for det er flere gutter som tenker slik. Det finnes også enkelte menn som kun ønsker å ligge med flest mulig kvinner ute på byen - disse mennene ser ganske bevisst etter "rødt flagg" jenter, pga traumer og slikt faller de fortere for teknikker som spiller på bekreftelse.. Synd for de det gjelder, samtidig som det er kynisk men fungerer for de som leter bevisst etter noen for "bruk og kast". Enkelte jenter gjør også det samme med å lete etter "boytoys" eller "sex materiale". Forskjellen ligger vel i at  flere menn gjerne ØNSKER å være i denne kategorien.

Til slutt vil jeg poengtere at ingen er fastlåst, en kan alltids endre seg, og bli en bedre versjon av seg selv med selvutvikling. 

Dating Tips: non needy

Businessman giving helping hand to poor begging needy person
Licensed from: ia_64 / yayimages.com


For å finne ut hva non needy betyr så kan det være greit å forstå seg på "needy" begrepet først. Som et engelsk begrep betyr det "å trenge", noe som kan minne om avhengighet eller noe du "må" gjøre/ha. En mann som f.eks tenker "jeg TRENGER din oppmerksomhet/tid/aksept" vil derfor være needy etter definisjon. Det er så klart -hyggelig- å få oppmerksomhet, ros, komplimanter eller at folk generellt liker deg. 
Forskjellen ligger i -viktigheten- du plasserer i det å treffes. Er instillingen at det hadde vært -hyggelig- eller er det -livsviktig- ?

Evolusjonært sett så lever vi for å forplante oss, så å treffe en kvinne -kan- faktisk være "livsviktig" for en mann. Forestill deg nå to ulike typer mannfolk, den ene som kun har sjans på en` eneste person, og en annen mann som kan velge og vrake. Hvem av disse ville oppført seg needy? Hvem av disse ville oppført seg litt mer laidback/trygg hvis det skjærer seg med en, men har alltids muligheten hos noen andre ?  
 
På engelsk kalles det å ha flere mennesker som liker deg for å være pre selected, eller ettertrakted på norsk. En mann som f. eks er ettertraktet trenger ikke være bekymret angående forplanting, fordi det finnes så mange sjanser/muligheter. En person som derimot lever i knapphet "må" i sitt virkelighetsbilde faktisk holde seg fast til den ene sjansen han har, til forplantning! Hvordan tror du atferden variere fra disse to mennene? Vel den ene atferden som kalles needy, vil "gjøre alt" for at dette skal gå. Personen som er ettertraktet, "TRENGER" ikke å stå på for en relasjon og kan faktisk være trygg/avslappet med at det kommer flere muligheter uansett.. Foreløpig tror jeg det er lett å følge logikken, en som har få muligheter vil være mer bekymret, en med mange muligheter vil være mer trygg. Videre så vil kvinner ofte(ikke alltid) se på menn som andre kvinner liker. Dette impliserer at mannen allerede er "vurdert" og godtatt. En person som ikke er godtatt av kvinner (som har needy oppførsel) er et utrygt valg. 

Så her har vi beskrevet to måter å se om en mann er egnet for forplanting eller ikke. Den første måten var å se om det finnes andre kvinner som liker samme mann. Den andre måten var å se på atferden til mannen, er han trygg eller needy, for å danne et bilde. Som dere skjønner så kan en mann alltids finne på å SI "Jeg er ettertraktet", men det beviser ingen ting. DERIMOT å se på atferden til folk er derimot mer avslørende, så tips til alle menn - IKKE vær needy. 

Den beste måten å ikke være needy på er å ha en "overflod mentalitet".  Altså TRO at ting kommer til å ordne seg, TRO at det finnes mange fisk i havet. Noe som selvfølgelig er vanskelig å tro på dersom en stadig blir avvist. Også er vi tilbake i sirkelen med selvoppfyllende profeti! Det er her mer avanserte verktøy kommer inn som Kogntiviterapi og kognitiv atferdsterapi, for de som trenger det. Hvis du sliter med flørting som mann så er det beste tipset å "jobbe med seg selv" og ALDRI være needy i start fase. Bruk mer tid på å forbedre deg selv, prioriter DIN utvikling som viktigere enn å "måtte" treffe kvinner. Det som skjer etter en stund er du blir en bedre versjon av deg, samtidig som du ikke er needy! Samtidig så er tommelfinger regelen at jo bedre kontakt/tid du bruker med en kvinne, jo mer er det lov å være needy. I et forhold f.eks er det akseptabelt å være LITT needy. Da er det greit for dama å se at du faktisk liker henne og trenger henne litt, men ikke i begynnelsen med ukjente! 

I neste post tenkte jeg å skrive litt om hvordan jenter kan få mer oversikt i sjekkemarkedet for å unngå "badboys". 

Dating Tips: Gi verdi

Three businesswomen giving the thumbs-up
Licensed from: phovoir / yayimages.com


I serien angående dating tips ser jeg på tips som skal hjelpe i forhold til tiltrekning. Disse tipsene skal visstnok fungere på både menn og kvinner.

Det å Gi verdi betyr ulikt for ulike mennesker, men felles for alle er at det oppfattes fordelaktig å være rundt deg.  En av de letteste måtene å forstå det på er tenke etter i hvilke sammenhenger folk sier at de  setter pris på noe eller synes noe er verdifullt. Hvis noen spør deg, hva synes du om relasjonen din til bestevennen din? Mest sannsynlig vil du svare at dette er "verdifullt" for deg. Hvorfor synes du det er verdifullt? Vel det kan være noe med at du for positiv feedback, får komplimenter, opplever støtte, personen gir deg tips/råd, er avslappet rundt deg, er morsom og inkluderer deg med på ting? Hvis du ønsker en fysisk ting, f.eks en ny mobil eller PC, så har dette en VERDI, eller en pris. Nå ønsker du at folk flest ønsker å omgås deg og vil tilbringe tid med deg. Dersom du gir verdi så øker sjansen for at folk ønsker å tilbringe tid med deg, på samme måte som du "setter pris" på å være rundt enkelte mennesker. 

En av de letteste måtene å bli mer bevisst dette på er å skrive en liste med alle mennesker rundt deg som har noe som enten kan hjelpe deg, eller som du finner interessant/attraktivt. Tenk over vennene dine og hva de er i besittelse av, både av konkrete og abstrakte ting. Har noen av dem båt? hytte? Kjenner du noen som har en stor plen til å boltre seg på? Noen som har mye penger? Kjenner du noen dørvakter? Eller noen som eier en nattklubb, restaurant eller hotell? Kjenner du noen du kan låne filmer/bøker/spill av? Noen som har et stort hus med ekstra gjesterom? Bil? Noen som kjører lastebil i tilfelle flytting?  Kjenner du noen som har en fot innenfor arbeidsplassen du gjerne skulle jobbe, som kan gå god for deg angående jobbmuligheter? Noen som har noen pene venninner eller kjekke kompiser? Osv. 

Det er sikkert lett å relatere til at disse spørsmålene ovenfor er av verdi for deg selv. På nøyaktig samme måte er slike ting av verdi for andre personer, bare at det er du som gir mulighetene. Nå nevnte jeg ganske åpenbare eksempler som var konkrete. Du kan finne verdi over alt, hvis du er bevisst på hva som gir folk noe. Det kan også være abstrakte ting som god energi, godt humør eller gode tips/råd. En god vane å ha er å tenke "hva kan jeg gjøre for å gjøre livet til denne personen lettere?" Hvis du kommer på noe, vips så har DU verdi! Jeg anbefaler ikke nødvendigvis å snakke høyt om slik, men iallefall tenke det inni deg selv. Det er forresten en fin vane å alltids gi verdi til alle mennesker du møter. Enten være hyggelig, gi et kompliment eller komme med noe informasjon de sårt trenger. Spesielt hvis du er god på å lytte, så kan en faktisk få med seg hva folk egentlig etterlyser og trenger. Hvis du da kan formidle hvordan de for dette, så vil de sette pris på DEG, siden du er avsenderen. 

En annen måte å si dette her på er ironisk nok å investere i seg selv, jobbe med seg selv eller stadig oppdaterer seg selv. Hvis du bruker tiden din til å bli mer morsom, mer kunnskapsrik, bedre trent, bedre til å fortelle eller lytte - Så har DU også mer å gi til andre mennesker av verdi. Det finnes også mange ting som er verdifullt som en ikke kanskje er klar over en gang. F.eks det å være avslappet, ikke sjalu, være seg selv, åpen og fleksibel gjør at du blir veldig komfortabel å tilbringe tid med. En kan nesten lage en liten lek ut av å identifisere hva i livet som andre kan sette pris på. Det er ofte så utrolig mye mer enn du selv er klar over. Poenget er at når du blir klar over det selv, så endres hele kroppspråket ditt, hele holdningen og du blir faktisk oppfattet som mye mer verdifull, fordi du vet det selv! 

Dating tips: Sosialisering og positiv feedback

Friends
Licensed from: MilanMarkovic78 / yayimages.com


Sosialisering

Dette er ikke et tips som brukes direkte under dating fasen, men som påvirker hvordan du fremstår indirekte. Tipset om å sosialisere mest mulig og vre en sosial person gjør at du fremstår mer attraktiv generellt. Det som skjer når en sosialiserer mye er at en plukker opp masse sosiale koder. I tillegg, så påvirker "social engagment" nerve systemet på en slik måte at du føler deg bra. En kan faktisk merke på folk at de har vært mye sosiale før du traff på dem. Folk plukker nemlig opp mengden "validering" du har mottat i fortiden. Har du noen gang lest om etmobbe offer som flytter for å bytte skole, bare for å ende opp med å bli mobbet på motsatt side av landet? Det handler rett og slett om at folkene på den nye plassene kan "lese" fortiden til denne personen. Mobbing er et annet ord for "negativ feedback" og dette kan plukkes opp ubevisst av folk. Det samme gjelder med "positiv feedback". Det viser seg f.eks at ranere og overgripere "ser seg ut" sine offere først. Måten de velger personen for å rane, er å se på kroppspråket/kroppsholdningen til offeret. 

Motsatt så kan du ubevisst oppfatte om noen er attraktive ut i fra kroppsholdningene til folk. Dette er forresten veldig vanskelig å "fake" med ren tankekraft. Disse signalene som sendes ut kan lettest adresseres med kroppslig orientert terapi. I de fleste college filmene du ser så blir "fotball" guttene fremstillt som attraktive, imens nerdene ikke helt har skjønnt det. Dette sporer tilbake til at fotball guttene -bruker- kroppen og er med i et -felleskap-, imens nerdene IKKE bruker kroppen og er som oftest -isolerte-. DETTE kan altså bli plukket opp, og kommer tydelig frem på film. Så hvis du ønsker å øke nivået "positiv feedback" så kan du gjøre dette med å bare sosialisere og være med venner mest mulig. Positive blikk, klapp på skuldrene, high fives, skryt, komplimanter og annerkjennelse fører til at kroppen blir mer avslappet. Motsatt så vil mobbing, negative kommentarer, kritikk og kjeft fører til "tension" i kroppen. Feedback fra sosiale situasjoner setter seg i kroppen og kan oppfattes av andre. Dersom en beveger seg og har en kroppsholdning som "sheldon" (I big bang theory) 
Så er en måte å avtraumatisere seg selv på, og bruke kroppslig orienterte terapi tilbud. 90% av folk har opplevd NOE, og de aller færreste visker ikke vekk disse sporene. Selv om du har opplevd negative ting i fortiden, kan du viske vekk denne anspentheten og bli oppfattet som "new and shining". 

Det er fordelaktig å være litt bevisst på hvordan din feedback situasjon kommer til å utarte seg i fremtiden. Det kan lønne seg å omgås med positive menneske typer og unngå negative typer. I forhold til dating så kan det være en idee å unngå å prøve seg på folk i sosial sirkelen din. Men heller bruke sosial sirkelen til å bli likt, få positiv feedback. SÅ f.eks flørte med noen over nett dating som da ser/leser feedback nivået ditt. Dette vil da føre til bedre resultater i date verdenen, som igjen vil bli lagt merke til av sosial sirkelen... I motsatt fall, så kunne du prøvd deg på noen i sosial sirkelen, risikert negativ feedback, og når du så traff noen fra internett, så ville de lagt merke til din tension historikk. 

Et godt tips er derfor å sosialisere mest mulig. vær vennlig med folk, øv deg på sosial situasjoner. Her risikerer du ikke samme type avvisning som når en prøver å "sjekke noen opp". Vennskapelig sosialiseirng er ufarlig så sannynligheten for å få god feedback er mye høyere, samtidig som du for mer erfaring - noe som er attraktivt. All denne valideringen er noe du kan ta med deg videre i dating verdenen. 

Disse tingene handler om å plukke opp historikken din. Men folk setter også pris på mennesker som de SER er sosiale og har mange venner. Dersom personen du liker bare SER at du er omringet av gode venner, og du blir satt pris på, så øker du deres tiltrekning. Dersom du er en person som er super sosial, og har fått masse god feedback, så blir du nsket blandt andre venne gjenger. andre mennesker ønsker da å bli sett sammen med deg, fordi du har denne utstrålingen. Andre mennesker som er mer usikkre begynner plustselig å ønske å henge med deg fordi at deres status skal øke. Mange av disse mekanismene som er beskrevet skjer som regel -ubevisst- hos folk så det er neppe noe du har hørt prate eller diskutert om før. Ellers er det nok ganske kjent at bra klesstil, pent utseende, god hygiene og gode manerer fører til positiv feedback. En ønsker altså å ha en livvstil som naturlig fører til masse positiv feedback. Samtidig så vil foreldrenes oppdragelse ha mye å si for hvilken type feedback du får, og lagrer i kroppen din. 

Brainwaves & Binauralbeats - Psykose eller sunne tilstander?

open your mind
Licensed from: adrenalina / yayimages.com


HVA? 
Binaural beats er navnet på en type lyd som påvirker hjernebølgene til en person. Dette er en hel spesiell type teknologi som er designet for å endre 
bevissthetstilstander. Dersom det sendes f.eks 110 hz i høyre øre og 100 hz i venstre øre så vil det være en 10hz differanse i lyd. For at hjernen skal lage 
mening ut av disse forskjellene så produserer hjernen 10 hz i det som kalles hjernebølger. Vi har vanligvis fire typer hjernebølger som kalles: Beta, alfa, theta og delta. Når du er våken og utfører aktiviteter er en vanligivs i Beta tilstand. Dersom du hviler siesta eller mediterer så er en ofte i Alfa tilstand. Hvis du derimot slapper av enda dypere og sover er du i Theta Tilstand.

Det er i denne tilstanden de indre bildene begynner å bli levende og intense. F.eks så er det en kvalitets forskjell på dine indre bilder mellom vanlig visualisering og drømmer. Sistnevnte er mye mer klare, ofte med farger. Grunnen til at drømmer har bedre farger, mer klarhet og intensitiet er fordi hjernen din er i en dypere tilstand. Jo dypere tilstand en kommer i, jo mer kraftfull virker prosessoren kan en si. Den siste tilstand Delta, er den dypeste formen for søvn, der en kommer vannligvis etter en har sovet i noen timer. Denne syklusen fra å bevege seg fra beta til alfa, theta og til slutt delta skjer hvert eneste døgn. Men det er fullt mulig å komme i disse tilstanden med hjelpe verktøy.

Binaural beats tekonologien "pusher" hjernen ned til dypere og dypere tilstander. En kan velge type binaural beats en vil lytte på, slik at en vet hvilken tilstand en ender opp i. vanligivis kalles de alfa, theta eller delta binaural beats. Men disse CD'ene og Mp3'ene kan også ha andre navn slik som f.eks: "Lucid dreaming, "out of body experience" og "deep meditation". De fleste som lytter på binaural beats ønsker som oftest å oppleve bevissthets tilstander som disse. 


Skeptisk: 
Det høres unødvendig ut å tukle med hjernebølgende, som varierer naturlig på oss alle i løpet av et døgn. Det kan jo være at personen kan bli noe forvirret
hvis en for opp drømme aktige bilder midt på lyse dagen. Det å skulle introdusere ut av kroppen opplevelser høres ut som en virkelighets flykt. En bør vel kanskje passe på at en ikke blir avhengig. Nå finnes det ingen fysiske avhengigheter av dette, men at du liker opplevelsene så godt at du gjør det for ofte. Jeg vil tro at 2-3 timer er maksimum antall timer hver dag en bør lytte på "Brainwaves" eller binaual beats.

Åpen:
Det å kunne gå innn og ut av ulike tilstander som man selv ønkser kan være veldig nyttig. Forskning viser f.eks at meditasjon har sine fordeler. En minsker f.eks stress, og sortere tankene sine med hva som er viktig og vekk med det som er mindre viktig. Binaural beats vil her være en snarvei til dype tilstander som ellers kanskje bare tibetanske munker opplever. En trenger ikke øve seg i årevis på meditasjon, en kan anvende denne teknologien og oppleve at en bli ført ned til de tilstandene en selv ønsker. Binaural beats er ikke farlig, og er et fantastisk måte å bli kjent med seg selv og sin egen bevissthet.
Det finnes også hypnose som er kombinert med binaural beats, noe som gjør hypnosens suggesjoner mye mer virkningsfulle. Hvis du virkelig ønsker å se endringer og føle en forskjell så vil disse dype tilstandene være til hjelp. Binaural beats er på den måten en mer kraftfull teknologi enn hypnose, fordi du vet hjernen kommer i en dypere tilstand pga denne teknologien. 

Visualisering - Er det verdt det?

yoga in the nature
Licensed from: adrenalina / yayimages.com


OpenSceptic ser på fenomenet Visualisering.

Visualisering er synonymt med å "se indre bilder". Forestille seg ting på den indre skjermen. Visualisering er veldig utbredt i selvhjelps miljøer. Her er poenget at en skal fokusere på slutt resultatet og ikke prosessen. F.eks hvis du ønsker å motivere deg selv til at stua er ryddig, så skal du se for deg en ren stue. Du skal IKKE se for deg at du rydder, kun slutt resultatet. Det å ha det ryddig er motiverende, imens verbet "å rydde" er kjedelig. Derfor skal en se for seg  alltids hva en ønsker skal skje, målet.

En venn av meg hadde en periode hvor han alltids kjørte feil med bilen. Det var en høyre sving han stadig glemte å svinge inn på. Han prøvde ut visualisering for å huske denne høyre svingen. Gikk dypt ned i meditativ tilstand og så for seg at når han kom til denne svingen så skulle han vri rattet til høyre. Det som skjedde var at han kom susende som vanlig til høyre svingen og plutselig svingte han bestemt til høyre. Dette førte til at bilen begynnte å spinne/snurre rundt og at han kræsjet bilen i en fjell vegg, side lengs. Det gikk heldigvis bra med han, fordi all roteringen i sirkler gjorde at farten stoppet opp. Her lærte han at en ikke skal tukle med underbevisstheten og trafikk avgjørelser. 

En annen kompis av meg røvde å "programmere" at en kaffe kopp skulle stå urørt på en buss holde plass i 3 dager. Dette beviser ingen ting, men for han var dette et sags personlig bevis. Det han gjorde var å legge seg ned på ryggen og telle ned fra 50 til 0. Deretter så han for seg en spesifikk kopp på en buss benk, og at dagene gikk imens folk satt seg ved siden av koppen, uten noensinne å røre den. Han gikk så ned med den spesifikke kaffe koppen og lot den bare stå midt på en buss benk, hvor det vanligivs er mange folk som tar bussen. Etter tre dager stod kaffe koppen fremdeles midt på benken, i denne  travle buss bua. Sistnevnte eksempel går utenfor individets makt og beveger seg inn i et område som kalles "metafysikk". 

Jeg har også sett fordeler med visualisering, i f.eks jobb og skole sammenhenger. Det har vært flere episoder hvor jeg skal holde en tale/foredrag hvor jeg har brukt visualisering. Da ser jeg for meg at alle i salen smiler og virker interesserte i det jeg har å si. Dette pleier som regel å skje, mest sannynlig fordi dette indre bilde fører til et selvsikkert kroppspråk som igjen trigger denne spesifikke feedbacken fra publikum. Jeg har hørt om alle mulig situasjoner hvor en kan bruke visualisering. F.eks hvis en sitter ved siden av noen i en sofa/benk så kan en visualisere en gull boble rundt personen som du sitter ved siden av. Da er teorien at personen ved siden av slapper mer av, føler seg trygg og puster lettet ut. 

Visualiseringsøvelser blir ogå brukt hjemmefra for å finne seg parkeringsplasser. Teorien er at dersom en ser for seg en ledig parkeringsplass i en bestemt gate så trenger "virkeligheten" litt tid på seg for å inspirere en eller annen som står der fra før at "nå er det på tide å kjøre hjem". Det er i dette øyeblikket du kommer og svinger inn på den ledige parkeringsplassen. Jeg har også hørt historier fra folk jeg kjenner at de har visualisert et mål, skrevet det ned og lagt lappen i en skuff. 5 år etterpå så finner de igjen lappen med målene og ser til deres forbauselse at de har oppnådd alt som var skrevet ned på lappen av mål. 

I forhold til vitenskap så kan en ikke endre ytre omgivelser og situasjoner med visualisering. En skeptiker ville sagt at det i beste fall motivere deg selv til å bevege deg i retning av dine mål. En fordel med å visualisering er at du kan bedre konsentrasjonen din, fordi en trenger et ganske klart fokus for å jobbe slik med indre bilder. Dette vil da i det minste gi deg fordelene som meditasjon ellers gir. 

Ut av kroppen opplevelser - Det største menneskelige potensial?

Astral Projection
Licensed from: Spectral / yayimages.com


HVA?
Ut av kroppen opplevelser (UKO) er en tilstand hvor man føler at hele ens bevissthet og sanser svever ut av ens fysisk kropp. Videre rapportere folk tilbake at de ser seg selv utenfra, de ser ikke verden igjennom øynene sine, men de ser verden fra et høyere perspektiv. Ut av kroppen opplevelser kan skje i forbindelse med ekstrem utmattelse, nær døden opplevelser og i forbindelse med sykehus operasjoner. Det er også mulig å få slike opplevelser ved hjelp av 
meditasjon og hypnose. De som har denne opplevelsen ligger ofte i grenseland mellom theta og delta brainwaves. Sistnevnte er den dypeste formen for hjernebølger som vanligvis er knyttet til dyp søvn. Det finnes flere som tror at UKO er ekte hendelser. Altså at hvis man opplever å sveve oppover og ser nabolaget sitt, så skjer dette i sanntid. Troene har det synet at bevisstheten kan skilles fra den fysiske kropp hvor den kan fungere, opperere, oppfatte og bevege seg. Statistikk viser i løpet av et helt liv så vil 1 av 10 oppleve en ut av kroppen opplevelse.  

Skeptisk:    
Ut av kroppen opplevleser er et FENOMEN! fenomenet er reelt og godtatt, men det er en subjektiv opplevelse. Dette betyr at hva du opplever bare finner sted i ditt eget hode. Hvis dette stemmer så burde folk kunne rappotere tilbake informasjon over store avstander. Hvem trenger google earth hvis en istedenfor kunne brukt sine egne sanser/bevissthet i sanntid? I forhold til selvutvikling så er vel den eneste nytteverdien her, at man ser et eksempel på hvor fantastisk avansert hjernen er hos oss mennesker. Dersom bevisstheten skulle kunne eksistere utenfor den fysiske kropp så hadde dette revolusjonert hele det vitenskapelige paradigme i forhold til synet vi har om mennesket og livet. 

Åpen: 
Det finnes et eksperiment som kan bekrefte UKO's og at dette er ekte. Selv om det bare var et engangs tilfelle, så klarte ei dame under kontrollerte forhold og få en UKO og gi tilbake riktig informasjon. Hun hevder hun fikk en sveve følelse da hun lå i sengen på laboratoriet, og kunne slik sveve opp til denne hyllen og se lappen å finne ut hva Koden var. Tallet hun oppgav til de ansvarlige for eksperimente var korrekt. Dette skjedde bare en` gang så skeptikere vil alltids være i tvil.Hvis man ser på dette som reelt så betyr det at vi mennesker er "evige" i våre oppffatelser. Det betyr at det ikke finnes en eneste plass i hele verden/universet som vi ikke kan observere. Vi kan alle eksperimentere med dette selv, og se om vi klarer selv å bevise UKO.

Metodene som lar oss gjøre dette finnes det flere av, det er bare å søke på "OBE" på f.eks youtube og google. En av de vanligste hjelpemidlene er å lytte på noe som heter "binaural beats" det er noen spesielle lyder som også finnes på f.eks youtube som kan gi deg denne opplevelsen. En annen teknikk å øve opp på er å ligge helt stille, slik at en for noe som heter "søvnparalyse". Samme type følelse man får som som når "hånden sover" som de fleste har opplevd. Bare det handler om å ligge stille lenge nok uten å røre seg, slik at en for denne prikke følelsen over HELE kroppen. Etter en har oppnåd søvnparalyse er det vanlig å høre lyder i rommet etc, Dette er en del av prosessen. 

Etter at hele kroppen prikker/vibrerer så forestiller man at en vugger fra side til side, eller vugger opp og ned. Dette er for å løsrive bevisstheten din fra den fysiske kropp. Hvis du klarer å få dette til så er du klar for neste steg, som kalles "projeksjon" eller løsrivelse. Denne fasen beskrives av noen som utfordrende, fordi du trenger ganske fokusert viljekraft for å prosjektere ut bevisstheten.  Belønningen kommer av at du etter dette for en enorm frihetsfølelse. Du kan bevege deg rundt om, gå igjennom vegger. Det er som en slags drømmekropp, bare mye mer intenst og virkelig. Hvis du klarer å "komme ut" så kan du eksperimentere med å sveve igjennom vegger, besøke vennene dine og se hva de driver med etc. Se om du klarer å samle opp bevis på at dette skjer i sanntid, bevis du kan få bekreftet i ettertid. 
 

Symbolbruk - Effektiv selvhjelp verktøy eller humbug ?

Pagan symbol on water
Licensed from: darrenwhittingham / yayimages.com


HVA?

Symboler er noe som betyr mer enn hva du ser på overflaten.  Vi mennesker skiller oss fra dyrene her, med at vi skjønner abstrakte konsepter. 
Grunnen til at symbolbruk virker er fordi dette er språket til underbevisstheten. Det kan minne litt om selvhypnose eller å ha en scrapbook med bilder av alle målene dine. Det var gjort en undersøkelse med bruken av "apple's" Logo, og de som så på dette symbolet var mer produktive, enn en kontroll gruppe som ikke hadde sett på dette symbolet. Så hvis du ønsker en bestemt egenskap, f.eks indre ro så kan det å jevnlig utsette seg for et symbol av f.eks en lotus blomst eller en due ha en effekt. Samfunnet forøvrig er krydret med ulike type symbolikk og rituaer. Tenk på F.eks gifte ring, reklame logoer, korset, pyramide lignende strukturer og obelisker. Det finnes også de som tror på "universelle symboler". Carl Gustav Jung snakket f.eks om dette og "erketyper". Sistnevnte handler om universelle Mennesketyper, personlighets "pakker" som går igjen i alle kulturer. 


Skeptisk: 
Jeg ser at mange mennesker innenfor f.eks okkultisme bruker masse symboler. De som utfører voodoo har f.eks en dukke som skal representere et menneske. Det samme gjeder mange i new age bevegelsen, når medium f.eks vil rense et hus så tegne de ofte en skisse av huset først og legger hendene oppå denne tegningen. Disse to eksemplene går inn under det som kalles pseudoscience. Hvor kraftig symbolbruk egentlig er for å lede både andre og lede seg selv er jeg usikker på. Den undersøkelsen angående Apple er jo interessant. Hvis det er slik at symboler trigger underbevisstheten våres så kan dette også misbrukes. F.eks så er det veldig utbredt med symbolbruk i reklame, og her er jo å tjene penger målet. I forhold til f.eks 2. verdenskrig så brukte Hitler hakekors symbolet, kombinert med en fysisk gesture og et slagord. En annen ting med symboler er at de er relativ i forhold til hvilken kultur du befinner deg i. I østen ble f.eks drager assosiert med visdom og kunnskap. I vesten er drager ofte assosiert med ondskap som må bekjempes av riddere. Dragen er i vesten også assosiert med "slangen" og djevelen. 

Åpen: 
De fleste i selvutviklings miljøene vet at dersom du ønsker å endre deg, så må en dykke innom underbevisstheten. Det er den som styrer oss, så dersom vi ønsker å styre det som styrer oss, så kan vi bruke symboler. Et eksempel kan være å forestille seg røtter som sendes ned til jorden, for å få egenskapen "bakkekontakt". Dette er tatt ut fra naturen, hvor en ser at trær som har røtter godt plantet i bakken tåler mer uvær enn de som har tynnere røtter. Hvis du f.eks ønsker å meditere kan du sitte i samme posisijon som buddah og visualisere han på ditt indre. Hvis en virkelig vil bli god på noe så sier en at det er viktig å "få det inn i kroppen". Det er slik type effekt symbolbruk kan gi. En kan også lage sine egne symboler, selv om det er enklere å ta noen som er definert fra før av i kulturen. Hvis du f.eks ønsker å bli mer effektiv kan du ta en krystall risset inn med begrepet "effektiv". Dersom du har denne med deg i lommen så vil underbevisstheten din legge merke til denne, og huske meningen bak handlingen. Da vil du gradvis bli minnet på i det skjulte til alle tider at "effektivitet" er noe du verdsetter. Det finnes forresten forskning som utrykket at dersom en går med briller som blir en oftere oppfattes som smart, sjegg for deg til å virke mer vis og skallet assosiert med modenhet.  

Ryktekontroll - Hvordan Stoppe rykter

gossip and rumours
Licensed from: phovoir / yayimages.com


Ryktekontroll er tiltak en gjør for å redusere negative rykter om seg selv. Det finnes flere måter å gjøre dette på. Det beste selvfølgelig er å oppføre seg ordentlig slik at en ikke for noen rykter på seg. Nå er det dessverre også mulig å få på seg rykter som ikke stemmer, på tross av du har oppført deg helt vanlig. Det er ikke helt politisk rett å si, men noen mennesketyper og miljøer er verre på å spre rykter enn andre. Så et godt tips blir å prøve å unngå "tvilsomme" folk. Folk som mobber, hakker og slenger dritt snakk gjør dette ofte fordi de selv har noen problemer. Det beste tipset for å ha et drama fritt liv blir da å omgås med folk som er i "balanse". Folk som virker reflekterte, etiske og har en sunn livsstil. Det at folk har hatt en god oppvekst, gjort det bra på skolen, hatt en aktiv fritid og er i jobb, kan kalles for "å ha ting på plass". Med litt øvelse så ser en fort hvem som har "ting på plass", og ikke. Hvis du er i en situasjonen hvor du ikke har det, så anbefales det å jobbe med seg selv, helt til en har det. Et annet tips kan være å vite hva som er "gjennomsnittlig" og hva som er "annerledes". Rykter handler om det som er "annerledes", så hvis en er litt bevisst på å ikke snakke om alt for sære ting så skiller du deg heller ikke ut. 

Et annet tips i forhold til rykter er å ikke reagere på det. Hvor en bruker taktikken å "tie det i hjel". Mange mennesker har en tendens til å snakke om det, forsvare seg selv, og spør mennesker de møter "har du hørt ryktene om A, B og C"? Det som da skjer er at en sprer ryktene selv, og lager storm i vannglass, minner folk på tema og oppdaterer saken. Det blir på samme måte som i nyhetene, enkelte saker oppdateres imens andre saker blir glemt med tiden. Dersom en skal snakke med alt og alle for å ordne opp, så ender det ofte med at ryktet stadig blir oppdatert.  En annen ting med reaksjoner er at enkelte folk ser humor/spenning i det å få folk til å reagere, dette gjelder både i forhold til mobbing og baksnakking. Så dersom du ikke reagerer/bryr deg så forsvinner litt av spenningen i å spre rykter. Dersom du skulle passere, være i nærheten av eller gå forbi noen som du vet sprer rykter så kan du bare ignorere vedkommende, som om de ikke finnes. Det er fort gjort å vise med kroppspråket at du "vet noe" eller at du skal kompensere på noen måte. Men for å virkelig ignorere noen "autentisk" så kan du si til deg selv "ubevisste sinn, lat som om denne personen ikke finnes". Det som da skjer er underbevisstheten hjelper deg i forhold til kroppspråk og andre "mikrogestures"  på å ignorere personen. Personen skal ikke føle at du ignorere dem, det handler mer om at de er som et fremmed menneske for deg. 

Et annen metode innenfor ryktekontroll er å gjøre det motsatte av det rykte handler om. Dersom ryktet handler om at du har hatt mange overfladiske relasjoner, så kan det å finne seg en fast kjæreste være en idee`. Dersom noen påstår at du er rasist, så kan du ha flere utlendinger som venner. Dersom noen påstår at du er gjerrig, så kan du spandere noe på en gjeng. Tipset her handler altså om å gjøre det motsatte av hva ryktet sier. Dersom du forresten vet at det er en bestemt gruppe eller miljø som står bak ryktene, så kan det være et forslag å unngå akkurat den spesifikke nattklubben, stedet eller miljøet. 
En annen tilnærming er å bli venn med ryktesprederens venner. Det som kan skje er at personen tenker at de ikke gidder å spre negative rykter om vennene til deres venner. Hvis en da i tillegg snakker positivt bak ryggen til personen så kan det være det skjer en helomvending. Positiv snakk bak ryggen er å si positive ting om en person til folk rundt personen men ikke direkte til personen. Folk setter faktisk MER pris på å høre noe om seg selv via andre mennesker, enn å høre det direkte, så lenge det er positivt. 

Et annet tips er i forhold til sosiale medier, å kanskje ikke skille seg for mye ut. Dersom du er kjendis f.eks så kommer du til å bli plassert i rampelyset og oppmerksomheten rettes mot deg. Hvis du ikke ønsker så mye oppmerksomhet, så kan et tips være å bare godta venner som du mener er solide, og ikke "godta" alt og alle på Facebook. Dersom du er venn med tusenvis av folk så er du i praksis ute på ryktebørsen. Det som er mulig å gjøre for å unngå rykter og gjenkjennelighet er å ha et bilde av deg selv i f.eks et halloween kostyme, ha et bilde i profil eller på avstand.  Da vil du begrense at nye folk ser hvem du er og du forblir noe anonym. Vennene dine og de som kjenner deg vil ikke bry seg om du har et bilde hvor du har et kostyme på f.eks. Hvis ting er virkelig ille, kan du alltids slette deg fra facebook, og bare ha kontakt med dine venner og familie over sms/tlf. Et annet alternativ er å flytte til ny plass, dette er kun hvis ting er virkelig ille. 

I forhold til ditt eget ve og vel så er det lurt å bruke ulike teknikker for å vinkle det hele til noe latterlig eller til og med positivt. "Haters hate because they aint mee" var en setning jeg hørte en plass. En del ganger så har du folk som er sjalu og misunnelige som snakker dritt, hvor grunnen til at de blir forbannet er fordi du for ting til som de ikke klarer. Hvis du ser at enkelte snakker dritt fordi de misunnelige, da burde det ikke gjøre noe for deg. Til syvende og sist så er det hva som foregår inni ditt hode som er viktig. Dersom du er flink til å konstruere din egen virkelighetsforståelse så kan du omtrent viske ut disse menneskene vekk fra ditt verdensbilde. Du kan omringe deg med dem du liker, og fokusere på å ha det gøy med dine venner. Dersom du i teorien ikke ser noe til ryktesprederne så blir det som om de ikke finnes, dine tanker fokuserer på det som er bra og positivt i livet heller. I filmen "The secret" nevnes noen eksempler om en person som stoppet å uroe seg, og KUN fokusere på ting som er godt og positivt. Han så og hørte aldri noe mer til det som før var negativt. Flere selvutviklingteknikker som jeg har skrevet om på bloggen min kan hjelpe med dette, og alt annet som er stressende. 

Manifestering - Ønsketenkning eller skapelse?

Women Hand writing Positive Attracts Positive with black marker
Licensed from: netsay.net / yayimages.com


Manifestering er ideen om at en kan få det en ønsker seg ved å sende ut sterke nok intensjoner/ønsker. Ideen er veldig populær i new age miljøer, som ser på hele universet som bare bevissthet/energi. Filmen "The secret - Law of attraction" gjorde dette begrepet enda mer populært. Filmen uttrykker at dersom en har positive følelser så skaper individet en positiv virkelighet for seg selv. Dersom individet har negative følelser så skapes en uheldig virkelighet. Loven om tiltrekning er altså en lov som virker hele tiden for alle mennesker. Manifestering er et verb som er synonymt med "å skape". En skaper altså hele tiden, enten en er bevisst det eller ikke. Når det skapte er blitt et faktum, eller et resultat kan en si at noe er "manifestert". Ideen om at universet er relativt og at individet kan få alt det tenker på gir individet en vanvittig makt og potensiale. 

Skeptikerne tror selvfølgelig ikke på dette, og hevder at det er snakk om placebo. At en i bestefall kan skape selvoppfyllende profetier. Det er også en del psykologi bak en slik innstilling. Dersom du f.eks tror at noe vil gå, er sjansen større for at du vil lykkes enn hvis du tviler. Dette er simpelthen kraften i selvtillit. Et annet fenomen er at hjernen ser det den putter oppmerksomheten på. Det vil si at hvis du f.eks er innstilt på å være takknemlig, så vil du se alt du har prestert, alt å glede deg over, enn om du ikke hadde hatt denne innstillingen. Motsatt er det hvis du har en depressiv innstilling, da vil du fange opp alt som er kipt, imens det som er bra vil du se forbi. En vil f.eks legge merke til hvor mye fælt som skjer på nyhetene, imens glad historiene som blir fortalt blir bare ignorert. 

De som tror på manifestering sies at det gjøre ved hjelp av visualisering. Dersom du ønsker deg en partner, så ser du for deg en person på ditt indre bilde med alle de kvaliteter som du ønsker deg. En skal ikke visualisere noen konkret, men mer en slags skygge/potensiale og bruke forestillings kraften til å fylle inn hva en vil ha. En kan bruke indre samtaler til å uttrykke hva en ønsker f.eks. Det viktigste er å ønske noe sterkt nok, kombinert av å slappe godt av, aka være i en dyp tilstand. Hjernen er kjent ellers for å være mer kraftfull dersom en f.eks produserer alfa hjernebølger. Mot argumenter mot dette er at det er umulig å bevise, siden å ønske seg ting i livet byr på for mye usikkerhet og er generelt for abstrakt til å måles. En annen ting som blir kritisert er ideen om at de som opplever ulykker eller overgrep på en måte har bedt om dette selv, eller skapt det for seg selv.  

Ekspertene innenfor åndelighet sier at "the secret" er overdrevet med at en ikke kan ønske seg hva en vil. At dersom en ønsker seg for mye som kan betegnes som "grådighet" så kan til og med universet, sier de, gi deg en slags "lærepenge" tilbake. Fordi universet ikke ønsker ego, og hvis du ønsker noe ut av ego så kan du ende opp med å manifestere det motsatte av hva du egentlig ville. Mystiske grupper har opp igjennom tidene kalt dette fenomenet for " the rule of three". Som sier at dersom du f.eks bruker tankens kraft, viljen din til å manifestere noe vondt mot andre, så vil du få tilbake 3 ganger så hardt tilbake selv som du gav ut. 

Lucid dreaming - Hvis du kan dette så er du spesiell ?

Autosuggestion
Licensed from: Bambara / yayimages.com


Hva?
Lucid dreaming vil si at du er bevisst i dine drømmer, at du kan kontrollere dem.  I blant annet Tibet, praktiserer de noe som heter dream yoga som er omtrent det samme. Et annet begrep for det kan være drømme kontroll. Men for at det skal defineres som "lucid dream må følgende 7 kriterier være oppfyllt: 

1. Vite at du er i en annen tilstand (drømme).
2. Vite at du kan ta avgjørelser i drømmelandskapet.
3. Være bevisst hukommelsen og dets funksjoner.
4.Være bevisst over deg selv i drømmen.
5. Være bevisst over situasjonen rundt deg selv.  
6. Være klar over meningen drømmen gir deg imens den holder på.  
7. Kunne klare å fokusere og bruke oppmerksomheten.  

Det finnes flere teknikker for å få dette til. De vanligste teknikkene som brukes for å få dette til er å skrive drømmedagbok, og "virkelighets sjekk". Teknikkene øves på mye i våken tilstand fordi hva en gjør på dagtid har en tendens til å bli med videre til drømme.  Hensikten er at disse rutinene en gjør på dagtid skal vise seg i drømme, og når disse rutinene så viser seg så vil en gjenkjenne de, og bli våken eller "lucid". 

Skeptisk:
Lucid dreaming kan føre til at hjernen/kroppen for mindre søvn enn når man drømmer vanlig. Det kan ta lang tid å lære å få dette til, og til hvilken nytte? Du rører rundt i fantasien din, og blir ikke nødvendigvis til et bedre menneske. Det finnes også eksempler på mennesker som har videreutviklet evnen til lucid dreaming for mye. De mest ekstreme menneskene klarer ikke å skille denne virkeligheten fra drømmeverdenen( litt som i filmen Inception). Det finnes f.eks mennesker som roter sammen hendelser og relasjoner mellom disse to verdenene. Det har tl og med skjedd at enkelt personer har hoppet fra høye bygninger fordi de var overbevist at de "kunne fly". 

Åpen: 
De som mestrer dette sier at det gir dem de mest fantastiske opplevelser som de har vanskeligheter for å beskrive med ord.  Dersom du f.eks har problemer i hverdagslivet ditt, om det skulle vært jobb, kjæresten, venner eller annet så kan en finne løsninger på disse problemene i drømme. Måten en for løsningen på opplever veldig visuelt og forståelig siden alle sanser ofte er involvert. Husk at du bruker ressurser fra den mest kraftfulle delen av hjernen, det ubevisste sinn. Enkelte sier også de prestere bedre f.eks i sport med en slik trening. F.eks spiller de ballspill om dagen, og når de sovner så fortsetter de å spille, i drømme. Dette gjør at de for dobbelt så mye øving som de fleste andre. Det er fullt mulig for alle å oppnå, med nok øvelse og motivasjon så vil en av "Virkelighets sjekkene" kicke inn. Det man gjør er å spør deg selv flere ganger daglig "er dette en drøm?" og virkelig filosofer over spørsmålet med å forklar ut hvorfor det er, eller ikke er en drøm. Spør du deg selv dette spørsmålet som ofte som en vane, så vil du plutselig spørre deg selv dette spørsmålet i en drøm.. Og da når du filosoferer over det, kommer du frem til at JA, dette er en drøm, og vips så er du lucid. Da har du muligheten til å faktisk føle hvordan det ville vært å kunne fly. Eller hvordan det ville føles å kunne gå igjennom vegger, bevege på ting med tankens kraft eller hvordan det føles å bygge en egen by. 

Kognitiv terapi - En frelse for sinnet eller hjernevask?

patient talking to psychologist
Licensed from: adrenalina / yayimages.com


HVA? 

Kognitiv terapi er designet for å endre tankeganger hos personer som trenger det. Dersom en ønsker å endre på atferden og følesler til en person, så må en endre tankegangen bak disse. En av måtene dette gjøres på er å stille  spørsmål til tankene våres. Alt for ofte har en tanker som en "tror" stemmer, men som faktisk ikke har hold i virkeligheten. Det handler også om å finne nyanser som en før ikke la merke til. Se en situasjon fra flere sider, og se ting fra et høyere perspektiv er også sentralt i kognitiv terapi. Dette er ofte vanskelig for folk å gjøre selv, med mindre en har lest seg opp på dette og er veldig bevisst på ens egne tanker. Det handler mye om å finne "beviser", fordi det er vanskelig å si i mot beviser. Dersom du f.eks tror at du ikke klarer å stupe, men ender opp med å gjøre det, så er den utførte aktiviteten et "bevis". Da er det nesten umulig å tenke at man ikke kan. Disse bevisene kan bli vist deg av f.eks en psykolog eller andre kompetente mennesker. En annen viktig faktor i kogntiv terapi er å se hvordan de nåværende tankene påvirker deg, hvilken effekt de har. Det finnes dessuten også en rekke "Tankefeil" som folk begår stadig, som f.eks generalisering, hoppe til konklusjoner og svart/hvitt tanker. Det er vanlig at en psykolog kan hjelpe deg med kogntiv terapi, men det finnes også kommersielle selvutviklings produkter slik som f.eks "the work" av Katie Byron som tilbyr noe kan minne om kognitiv terpi. 

Skeptisk: 
Kognitiv terapi bør brukes kun av fagfolk. Dette er verktøy som kan misbrukes sterkt. Det finnes nok av hjernevasket mennesker i dag som har "tankefeil", ulogiske tankerekker som gjør at dem forblir i ekstreme sekter/relgioner eller miljøer. Det er ingen tvil at det virker, ettersom kogntiv terapi er den type terapi/behandling som prestere best i forhold til forskning og statistikk. Det at det finnes ulike programmer som tilbyr en rekke spørsmål fra kommersielle krefter er kanskje litt uheldig. Det er sikkert noen som drar nytte av det, men faren for at privat personer uten kompetanse skal eksperimentere med kraftige verktøy KAN også gå galt.Det er viktig at kraftfulle teknikker utføres av en etisk fagperson, slik at tankene til personen vris i retninger som er bra for individet det gjelder.    

Åpen: 
Det at kraftfull verktøy er tilgjengelig for folk kan føre til at flere mennesker lettere for den hjelpen de trenger. Kogntiv terapi er som nevnt noe av det som 
vitenskapen faktisk annerkjenner har en god effekt. Dersom en følger oppskriftene til produktene og bruker dette forsvarlig så kan en få masse hjelp av det. Det fungerer like bra som f.eks hypnose uten at en trenger å gå i transe av det. Det å lære å igjenkjenne ulogiske tankerekker er vel noe av de fleste av oss har godt av. Det er nyttig å vite om hvilken "feller" som finnes. Den beste måten å stoppe uvaner eller andre negative atferdsmønstre er som kjent å endre mentaliteten først. En kanf.eks lese igjennom denne linken: https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_cognitive_biases og se hvor fort det er å "tenke feil". Etter at man har identifisert en uriktig tankerekke SÅ kan en begynne å stille ulike spørsmål til denne tanken. Spørsmål som f.eks Er dette korrekt? Kan jeg egentlig vite at dette er sant? Hvlken effekt har disse tankene på meg? Hvordan hadde mitt liv vært uten disse tankene? Kan det finnes noen alternativer/nyanser som jeg ikke ser? osv..  

Hypnose - Tankekontroll eller frigjøring?

Hypnotherapist hypnotizing her young patient
Licensed from: Wavebreakmedia / yayimages.com


HVA?

Hypnose er en metode for å få tilgang til det ubevisste sinn. Metoden går ut på at personen (subjektet) skal slappe godt av, slike at den kritiske faktoren senkes. Grunnen til at en ønsker å senke den kritiske faktoren er fordi en er da mer mottakelig for suggesjoner og kommandoer. En annen måte å si dette på er at mangelen på skepsis gjør at man tror på ting fortere. Dette kan selvfølgelig være farlig, men dersom du bruker dette verktøyet varsomt så kan du overbevise deg selv om at du er en fantastisk person med masse ressurser. Det finnes også utdanninger i ulike land innenfor hypnose, og med en slik utdannelse kan en ende opp med å bli hypnoterapeut! Det er viktig å skille dette fra hva som kalles "stage hypnosis". Det finnes også mange kommersielle tilbud som reklamere med hypnosens kraft. Eksempler på hva som finnes innenfor dette feltet kan være: "bli slank hypnose", "stump røyken hypnose" og "få bedre selvtillit hypnose"."

Skeptisk:  
Hypnose er placebo som fungerer!  Dette betyr at hvis du ikke er åpen for placebo så funger det ikke på deg. Det finnes en viss prosent antall mennesker som ikke lar seg hypnotisere. Hvis man skal si at en teknikk fungerer, så burde den fungere på alle. Det finnes flere mennesker som har lyttet på f.eks en  "slutt å røyke" hypnose CD og som ikke har fått noe resultater av dette. Det eneste de har oppnådd er å sløse penger på en CD, i tillegg til utgiftene sine på å være fremdeles avhengig av røyk. 
En ganske god grunn til å være skepsis til hypnose er også at det fungerer. Dersom en kan overbevise folk om alt mulig med denne teknikken, så burde det være strengt kontrollert. Tenk på alle måtene en kan misbruke dette på, med å påvirke folk til å gjøre ting som de aldri ville gjort ellers. En annen ting er at det finnes flere selvutviklings tilbud som spiller på hypnose som ikke har noe vitenskapelig fundament. Eksempler på dette kan være "forrige liv hypnose" og "få kontakt med din sjel hypnose", dette tilhører emner som ikke er vitenskapelig bevist og kalles Pseudoscience. 

Åpen: 
Det at en blir mer mottakelig for suggesjoner under hypnose er godt dokumentert.  Det er et fantastisk verktøy for å endre tankegangene dine. Hvis du f.eks sliter med å ta komplimenter til deg så kan neste steg være å prøve ut hypnose, slik at positive suggesjoner "setter seg". En er mest mottakelig når en slapper av, så det funker ofte ekstra bra etter f.eks trening eller at en har ro i kroppen. Hvis du virkelig vil endre atferd så innse at det hele springer ut fra tankene dine. Så med å endre synet ditt på verden og tankene dine, så vil atferden endres som et naturlig følge av dette.
Det finnes mange positive "testimonials" og "success stories" hvor folk har blitt kvitt f.eks angst og fobier som de har slitt med i flere år, som de blir kvitt med hjelp av en dyktig hypnotisør. Det finnes også billigere alternativer slik som f.eks CD'er som en kan lytte på innenfor en spesiell sjanger. En kan til og med bruke det som kalles "selv hypnose", og få resultater gratis. En kan spille inn suggesjoner på en båndopptaker, og rett før en sovner hvile fingrene på knappen "play" og lar suggesjonene spille.

Hjelpere - Ånder eller i eget hode?

Angel
Licensed from: brigg / yayimages.com


HVA?
Hjelpere er ånder som skal være tilgjengelige for oss i vår utvikling. Alle skal ha dem rundt seg til enhver tid, men det er bare noen av oss 
som er bevisst oss dem. Hjelpere kan ofte kommunisere med sss med vår "indre stemme". De kan veilede oss i ulike situasjoner og få oss unna fare. De kan også introdusere oss til muligheter og gode ting. De har flere måter å kommunisere med oss på, blant annet igjennom drømmer. Synkronistitet er en annen måte, sistnevnte er når tilfeldigheter presenteres til oss på en meningsfull måte. Et eksempel kan være to mennesker som strekker seg etter samme bok samtidig på biblioteket. Noen mener at dersom en f.eks har en sterk intuisjon så er det hjelperne som gjør det, andre mener dette er vårt eget sinn.  

Skeptisk: 
Det finnes ingen bevis på at det finnes ånder. Hvorfor kan man en ikke måle dem på noe måte? Og hvor skal disse befinne seg? Hvordan lever en ånd, 
hva spiser de? puster de?, hvor gammel blir de? hvordan blir de født? Det er nok mer sannsynlig at informasjon som du finner verdifull kommer fra ditt eget 
sinn. Det er også betenkelig at du skal godta informasjon fordi du tror det kommer fra noe høyere. Hva hvis du baserer deg på denne informasjonen, også viser det seg at dette ikke er riktig. Hvis vi godtar at det finnes usynlige intelligenser som gir deg informasjon, så blir jo neste spørsmål om hjelperne vet bedre 
enn deg?  

Åpen: 
Vi kan bruke hjelpere til å få et bedre liv. F.eks så kan du spørre dem hvilken type karriere som passer deg best, eller be dem om å føre deg til en passende
partner. En måte å få kontakt med hjepere på er å slappe av i f.eks en halv time, for så å se for deg en "rolle" på ditt indre som representerer en
hjelper eller klok person for deg. Deretter forestiler du deg at du har en samtale med bruk av din "tankestemme" med denne figuren. Med mye øvelse så kan du få verdifull informasjon, øvelse gjør mester. En kan også visualisere hva en ønsker seg, for så å forestille seg at en leverer disse mentale bildene til denne
figuren, akkurat som om du skulle levert et brev.

En annen måte å få kontakt på er å si til seg selv før en skal sove, "i natt vil jeg ha en drøm som gir meg en løsning på X. Er intensjonen din sterk nok så kan det godt være du vil få opp indre bilder og film snutter hvor løsningen på problemet ditt blir vist deg. En siste måte å få kontakt med hjelpere på er igjennom å skrive, lytt på hva den indre stemmen utrykker å bare skriv dette ned. Det er uansett viktig å eksperimentere masse slik at du kan skille mellom hva som er korrekt informasjon og hva som er din egen fantasi. 

Healing - Ekte vare eller bare lureri?

Massage eyebrows
Licensed from: vilevi / yayimages.com


HVA?:
Healing er Ideen om at en person kan fungere som en kanal/formidler av universal energi. Denne energien finnes overalt og kan brukes til å endre på f. eks en helse situasjon dersom en ønsker det sterkt nok. I teorien kan hvem som helst bruke og anvende denne teorien, men enkelte mennesker er flinkere til å få kontakt med denne energien en andre. En sammenligning kan være at alle kan i teorien bli flinke på å spille piano, men det finnes noen om har en "gave" til å få til dette ekstra bra. Det finnes ulike type healing metoder på markedet som skal gi ulike effekter, her skal jeg nevnte tilfeldig tre typer healing og deres effekt; Ra Sheeba  ( skal visst gi energi/overskudd), Reiki (virker visst avslappende), sukyo Mahikari (skal visst fjerne urenheter og fungere som detox). Man kan videre dele healing inn i to kategorier, nærhealing og fjernhealing, hvor førstnevnte skjer med håndsberøring og sistnevnte skjer over avstand hvor man visstnok kun skal involvere sine mentale krefter. 


Skeptisk:
Det finnes ingen kontrollerte forsøk hvor healing har virket hver gang med å repetere resultater under strenge kontrollerte forhold.  En burde jo tenke at dersom dette fungerer slik folk sier så burde det kunne demonstreres? Hvis ikke man kan utelukke f.eks placebo, omsorg, oppmerksomhet, sosial kontakt og andre faktorer som helbredende så vet man vel ikke helt hvorfor noe virker. Hva er det egentlig som skjer? 

Åpen:
Det finnes haugevis av folk som sier de er blitt bedre av healing. Det finnes tusener av mennesker som har fått resultater av "noe". Så dersom en tror på dette, og blir frisk så er det vel kanskje verdt pengene? Hvis du er resultat orientert, uten å bry deg for mye om hvorfor noe virker så kan healing være noe for deg. I følge troene så er dette noe alle kan lære, så da kan jo et forslag være å lære seg dette selv, istedenfor å betale andre for å gjøre det? 

Forløsning - veien til frihet?

Freedom
Licensed from: Subbotina Anna / yayimages.com


HVA?
Det å forløse (release) følelser og negative minner er en populær trend i selvutviklings industrien.  De fleste av oss går å bærer på vanskelige følelser. Selv om en negativ hendelse har funnet sted for lenge siden så ligger dette uforløst i "mind/body" komplekset. Det finnes flere måte å forløse ting fra fortiden på. En har f.eks The Sedona method som fokuserer på å forløse Emosjonell bagasje. Eller så kan en si at regresjons terapi legger vekt å forløse problemer på en mental måte. En annen metode slik som f.eks TRE (trauma Release excercise) legger vekt på å gi slipp på fysisk tension. Et bilde på dette her er at en aldri blir helt "fullkommen" dersom en ikke renser vekk støyet og ubehaget fra fortiden. Hvor mye "dritt" en har opplevd er individuelt, og dette er noe andre mennesker kan plukke opp. Det er en utbredt idee at dersom en har forløst mye, eller ikke opplevd så mye negativt, at det er lettere å få respekt av andre. Det er videre en utbredt idee at negative sosiale situasjoner lagrer seg fysisk i kroppen, som stress eller tension.I noen tilfeller blir dette lagt merke til ut i fra kroppspråk.

Det er ganske kjent at i enkelte situasjoner så kan volds eller mobbe offer bli plukket ut pga kroppspråket deres. Kroppspråket er som en historiebok som viser til tidligere historikk, og er dessuten også ubevisst for folk. Det er omtrent umulig å fjerne tension og stress med å tenke på det alene. Det er her Forløsning teknikker kommer inn. Disse metodene tilbyr at en kan føle seg lettere, få bedre selvtillit, presterer bedre og at en blir bedre oppfattet av andre.

Skeptisk:
Det at sosiale situasjoner skal skape fysiske avtrykk er en ganske ny oppdagelse. Det er noe forskning og bekreftelser rundt dette, men det er fremdeles ganske nytt. Fysisk stress kan forløses med f.eks massasje, fordi da er det en fysisk kraft involvert. Metoder som Sedona metoden som bare hevder det du skal fokusere på følelser blir litt for svevende. Hvordan kan en måle følelser? Hvordan kan en vite at emosjonell forløsning faktisk fører til en endring? Følelser er såpass subjektivt av natur, at det blir bare ulike folks oppfattelse rundt dette. Det kan ikke måles av vitenskapelige instrumenter. Det at følelser skal blokkere noen i å nå sine mål høres jo bra ut, men hvordan kan en vite at disse metodene ikke er Placebo? Den forløsning metoden som jeg kan tro mest på må bli Trauma Release Excercice, siden metoden er utviklet av en med doktorgrad. TRE blir også brukt av det amerikanske militære i å få tidligere soldater fra Irak og Vietnam til å fungere helt fint igjen. Noen av disse tidligere soldatene har opplevd og vært vitne til årevis med krig, drap og tortur. Det at de blir funksjonelle mennesker igjen, eller avdramatisert er jo et lite bevis i seg selv at iallefall TRE fungerer.

Åpen:
Sedona metoden har titusener av folk over hele verden som praktiserer metoden. Det at vi mennesker er motivert av følelser er vel ganske opplagt. I forhold til standard psykologi så snakker f.eks Freud om "fortrengning" som en forsvarsmekanisme. Det er også godt kjent at barndomsopplevelser har en innvirkning på voksne i senere alder. Om det er følelser eller tanker som avgjør det er vel ikke så nøye, så lenge metodene fører til resultater. Emosjonell forløsning er så lett at folk ikke vil tro på det, fordi det virker bare for simpelt. Det en gjør er at en åpner seg fullstendig opp, fjerner all motstand/tvil for å kjenne smerten, og bare lar seg føle smerten mest mulig. Jo mer en kjenner etter og lytter på de indre skrikene, jo mindre skriker kroppen fra seg.

Det kan virke som om kroppen ikke gir seg med å levere fra seg smerte,til den blir hørt. I det øyeblikket du gir følelsene masse oppmerksomhet, uten å sensurere de på noe vis, da gir du slipp. Slik som regresjons terapi er også ganske utbredt. Det er vanlig at en har "implisitte minner" dersom en ikke husker en konkret episode fra barndommen. Kanskje var det flere episoder, og som resultat over at man ikke husker, så går en rundt med en følelse istedenfor et konkret minne. Dersom en for tilgang til dette minne, f.eks igjennom hypnose så vil følelsen bli forløst. Alt som foregår utenfor bevisstheten, så lenge det er av negative episoder og minner skaper ubehag og smerte helt til dette er ført frem til bevisstheten og synliggjort. TRE har gitt mange gode resultater, både det amerikanske militære bruker dette, og det ble ogs brukt hos noen som var involvert i utøya skytingen for å hjelpe dem. En video av metoden kan 
ses her: https://www.youtube.com/watch?v=bPFbXdSGSkc

Fleksibel personlighet - Selv realisering eller psykopati?

Conceptual Mind
Licensed from: agsandrew / yayimages.com


HVA?
En fleksibel personlighet er mulig å ha dersom en jobber systematisk med å fjerne grenser. F.eks hva er det som gjør at alt blir lettere sosialt når en drikker 
alkohol? Jo det er at grensene til folk blir fjernet eller redusert. Det som holder folk tilbake fra å si og gjøre ting er grenser. I en sosial gruppe med fremmede f.eks så tør du ikke si alt mulig, fordi du har grenser som holder holder deg tilbake. Uten disse grensene så er det ingen ting som hindrer deg i å si akkurat hva du mener til hvem du vil. Disse sperrene kan også av og til oppfattes fysisk, som om det stikker i magen eller en blir fysisk kvalm av tanken på å skulle gå utenfor ens komfort sone. De fleste tenker at en ikke kan endre personligheten, imens andre er åpen for at en kan bytte rundt på personligheter akkurat som man vil.

Teorien er ihvertfall at dersom en virkelig vil se endringer så må en bryte ned den gamle personligheten først. Dette vil føre til indre kaos,og ut av kaos kan en bygge orden, eller en ny personlighet. En kan bruke metaforen om at istedenfor å endre på en bygning med å endre en og en murstein, så bruker en dynamitt slik at hele huset går til grunne, og lager et nytt hus oppå dette. De som ønsker å ha en fleksibel personlighet kan øve på å skifte verdier, meninger og gjøre ting som de før ikke likte bare for å se ting fra et helt nytt perspektiv. De fleste av oss har et noe forutsigbart "atferdmønster". Dersom en ikke har noen faste atferdsmønstre, så fremstår en som uforutsigbar, eller "unpatterned" som det kan kalles på engelsk.  

Skeptisk: 
Jeg tror ikke det er mulig å endre personligheten helt. En kan endre på små ting, som f.eks vaner og ferdigheter, men ikke alt ved deg selv. Jeg skjønner at det kan være nyttig å endre seg dersom en har en dårlig vane eller sliter med noe, og ønsker å forbedre dette. Men det å skulle drive å skifte personlighet nesten bare for gøy, høres litt skummelt ut. Hvem er man egentlig, hvis man kan gå inn og ut av ulike roller? De du tilbringer tid med forventer jo også en slags rolle eller "pakke" på hvem du er. Er det ikke denne forustigbarheten som gjør vennskap mulig? Nettopp det at en -kjenner- noen, vet hva de reagerer på og vet hva de liker og misliker. 

Hvis jeg hadde en venn som gikk fra å være kristen til ateist, for så å bli buddist, så tror jeg at jeg hadde blitt usikker rundt denne personen. En negativ side med å være for fleksibil er at en kan bli oppfattet som overfladisk eller falsk. Det som også er en fare med å viske ut for mange grenser, er at en "glemmer de". Altså kan en gjøre ting og tang som bryter med sosiale normer uten en gang å føle at dette er galt. Drar en dette her for langt, kan en endre opp med å begå kriminelle handlinger uten at det føles feil. 

Åpen:
Jeg vil påstå at en for mer individuell frihet av å være fleksibel. Istedenfor å f.eks bli sur på noen som glemmer et gjøremål så kan en heller le, og slippe å føle
seg skuffet? Dersom en ønsker å snakke med noen, så er det heller ingen grenser for å bare gå bort å ta kontakt. Personligheten en har er formet fra barndommen, altså tenfor individets kontroll. Personligheten er formet ganske "random" fra foreldre, skole og samfunnet forøvrig. Er det ikke mer hensiktsmessig og velge selv hvordan en vil tenke? Er det ikke mer hensiktsmessig og velge selv hvordan en skal reagere i ulike situasjoner enn å bli oppdratt slik?Dersom en er fleksibel så er det lettere å få kontakt med alle mennesketyper, og ikke bare de som ligner deg selv. Forskning har vist at de som har store nettverk har større "flaks" enn de som ikke har det. Dette kommer av at oddsen/sannynligheten for å få gode tilbud/muligheter øker jo flere ulike mennesker du har rundt deg.

I forhold til å se flere muligheter så er dette lettere dersom du har ulike vaner. Hvis du f.eks tilbringer tid med mange forksjellige mennesketyper så er det mer sannynlig at du lærer noe nytt, enn om du bare går sammen med en type mennesker. Hvis du f.eks alltids handler på samme butikk så er oddsen lavere å komme over tilbud enn dersom man handler på flere ulike butikker. Hvis du alltids ser på flere typer sjangere av film, så lærer man mer enn av å se på samme type sjanger hele tiden. Det handler om å bryte atferdsmønsteret sitt, gjøre nye og uvante ting. En øvelse kan være å reise til ulike land og presentere seg for ulike typer personlighet. Ingen av disse ukjente vil vite hvem du egentlig er. 

Du kan eksperimentere med å være arrogant, ydmyk, sint eller taus. I et fremmed land så er det ingen som vet at du ikke er stum, så dersom du bruker tegnspråk så kan dette være like legitimt som noe annet. Hvis du har sett filmen "elling" så er dette en person som er veldig begrenset og forutsigbar. Dersom en fjerner disse personlige sperrene og fryktene så for en mer frihet. Det er ingen ting i veien for at du ikke skal kunne lære deg et nytt språk, eller ta motorsykkel lappen. Sistnevnte handler om å eksperimentere med hva en gjør. Men det er også mulig å eksperimentere med hva man er. F.eks så kan en gå inn for å endre meningene og verdiene sine. Dersom du er kristen, lær deg litt om okkultisme. Dersom du er diplomatisk kan du starte en krangel etc. Hvor begrenset eller fleksibel er egentlig personligheten?    

Sosialt hierarki forklart med 5 responser

Lion
Licensed from: Myimagine / yayimages.com


OpenSceptic ser på fenomenene Fight/flight og andre innebygde responser. 

Fight &flight og andre responser er noe som alle mennesker har innebygd i kroppen fra naturens side. Evolusjon har gitt oss fem ulike typer responser. Disse skjer mekanisk(ubevisst) hos folk flest og det varier hvem som bruker hvilke responser. Hver type respons er identifiserrt med en type persepsjon og situasjon. De fem ulike responsene som jeg skal skrive om er: Sosial engagement, fight, flight og freeze respons. 

De tre første som er nevnt er linket til "the mammalian brain", og dets systemer. De to andre som er nevnt er linktet til "reptil hjernen", og dets systemer. 

Ok, funder over følgende - hvorfor er dette viktig informasjon? Det er viktig informasjon fordi disse påvirker hele ditt humør, kroppspråk og hvordan du reagerer i sosiale situasjoner! Evolusjonen har altså gitt oss noen triggere vi stort sett ikke kan styre! Disse triggerne påvirker vår atferd i stor grad. Atferden som kommer som et resultat av disse responsene er ikke alltids optimalt.. Respekten du for fra folk, eller tiltrekningen du opplever det motsatte skjønn har rundt deg kan avgjres av dette. De fleste som leser dette tenker vel, jeg ønsker å være fri, jeg ønsker selv å kontrollere mine egne responser og ikke vilkårlig pga noe som er innebygd fra evolusjonens side. 

Tankene dine er også linket til disse responsene av og til, og noen ganger ikke. Det er et ganske kompleks tema, men i situasjoner hvor responsene blir styrt av dine tanker, så er det mulig å bruke kognitiv terapi, og på den måten endre dine responser. I noen situasjoner så vil fight/flight responsene utfolde seg fysisk, i disse tilfellene trenger du kroppslig terapi for å adressere det. Et eksempel på kroppslig orientert terapi er TRE (Trauma release excercise) noe jeg kan skrive mer om en annen gang. Nå folkens, kommer oversikten over de 5 hoved typene av responser vi har innebygd i våre kropper: 


1. Social engagement: 
Dette er faktisk navnet på en tilstand/humør som kommer av at du interagerer med andre mennesker. Dette kommer når du ser folk i øynene, håndhilser på nye mennesker, presenterer deg selv og prøver å finne ut hvem den nye personen er. En stiller vedkommende spørsmål om hvem de er og hva de driver med å prøver å engasjere seg i deres liv. Det samme gjør personen tilbake, dette kalles for "vibbing" eller "kjemi". DETTE er den optimale tilstanden du kan være i! for å komme i denne tilstanden, så må du simpelthen gjøre som navnet tilsier og engasjere deg sosialt. Det gir en veldig god følelse og et godt humør, desverre så kan tidligere traumer vippe deg ut av denne tilstanden.. 

2. Fight responsen: 
Dette er navnet på humøret du kommer i når du skal sette grenser for deg selv. Dette er humør når du skal forsvare kjæresten din eller en venn. Det gjelder også de gangene du verbalt angriper noen, blir aggressiv og terretorial. Fysisk så mobiliserer du deg selv med å være forberedt på farer, du stirrer kanskje og strammer knyttneven. Hele kroppen, ansiktsmusklene og kroppsspråket generellt blir mer annspent. I en sosial situasjon så er dette (ofte) bedre enn å løpe (flight). Dersom du TROR situasjonen er truende, så kan du gjre noe med det og handle.Baksiden med dette er at en kan TRO at en situasjon er truende når den ikke er det, og bli undøvendig anspent og stresset. Dette betyr at det finnes mange mennesker som blir kontrollert av evolusjonære responser og mekanismer bare pga hva de TROR.  

3. Flight responsen: 
Dette er navnet på den tilstanden du kommer i når hele kroppen din bare vil løpe vekk. Dette skjer helt automatisk, og beviset kan være når du ser på "prank" videoer og folk TROR de er i en farlig situasjon, hvordan de mekanisk bare tar bena til fatt. du har sikkert også noen venner av deg som UNNGÅR (flight) sosiale situasjoner eller UNNGÅR å snakke med det motsatte skjønn. Dette er også en flight respons, Som ofte kommer av at du mangler "bevis" på at situasjonen du er i kommer til å ende opp bra. Her kan du bruke kognitiv terapi som et verktøy å endre på hva du TROR, slik at du slipper å bli kontrollert av evolusjonære programmer.. 

4. Dissociation response: 
Dette er ikke så mye snakket om, men du kan bli automatisk trigget inn i denne tilstanden også. Denne responsen kommer i utgaver som Dagdrømming, virkelighetsflukt, ikke høre etter når foreldre kjefter på deg og bare "blokkere alt ute". Et annet eksempel kan være ofre som blir utsatt for overgrep som simpelthen sklir inn i en ut av kroppen tilstand. Både dissociation og freeze response blir trigget av repil hjernen. En kan spekulere om det å ligge helt stille i senga f.eks kan trigge "freeze" responsen, som er en utbredt metode for å innføre søvparalyse/ut av kroppen tilstand. En annen type respons trauma kan gi er mye merkelige mareritt, som faller innenfor denne kategorien. En siste type respons kan være "det tomme blikket", det å bare stirre tomt ut i luften som enkelte traume ofre har. 
 
5. Freeze response: 
Denne responsen blir også brukt i vårt daglige språk, slik som f.eks "jeg frøs helt til". Enkelte mennesker fryse til, hvis de TROR de er utsatt for fare. Noen farer er selvfølgelig reele, imens andre er bare inbillte. Forestill deg en person som holder på å bli utsatt for overgrep, også bare fryser personen til! Dette er ikke en veldig god respons i forhold til å løse situasjonen. Det samme kan skje med f.eks mobbe ofre og verbale angrep, at enkelte personer blir helt passive og bare fryser til. I en sosial sammenheng så er "freeze" den verste responsen å få. Nå fungerer det slik at jo mer traumatisk ting en har opplevd jo lengre ned på sliten er det sannynlig å komme. En kan si det slik at dersom en har blitt veldig mye traumatisert tidligere så fryser du til, fordi du ikke opplever at du har noen mulighet/sjanse til å komme deg løs/vekk. 

Så måten du reagerer på/trigges på FORTELLER en del om din tidlligere trauma historikk. Jo flere traumer du har opplevd jo større sannynlighet er det for at du responderer på måter som er lengre ned på lista. Det motsatte kjønn blir mest sannynlig mer tiltrukket av "sosialt engasjement" enn det å fryse til, fordi det impliserer at du har opplevd lite traumer. Det å ha opplevd lite traumer kan bli oppfattet som en indikator å være tilpasnings dyktig evolusjonært sett. Heldigvis så finnes det verktøy som kan la deg -kontrollere- Dine egne reaksjoner, og på den måten viske vekk traumatisk historikk. Noe som impliserer at du ikke er blitt "sosialt tråkket" på. 

Løsningen: 

Identifiser de ulike typer situasjoner som trigger deg. Tenk på den situasjonen, visualiser den og prøv så godt du kan å forløs disse følelsene med f.eks verktøy som TRE. I tillegg så kan det være lurt at de situasjonen der du TROR feil, at du endre tankegangen til at situasjonen blir OPPFATTET til mindre truende. For sistnevnte kan du bruke verktøy som kognitiv terapi, CBT, "the work" eller Three column technique. 

Jo oftere du bruker TRE med en assosiert situasjon, jo mindre sjanse er det for at du blir trigget til en automatisk respons. Hvis du f. eks har en tendens til å unngå å snakke med fremmede, så kan du tenke på slike situasjoner imens du bruker TRE. Traumer trigger kroppen, og disse kommer opp når du oppfatter en situasjon som truende. Med å bruke TRE kan du forløse den fysiske anspentheten som er lagret i kroppen, og med CBT kan du endre oppfattelsen din av ulike situasjoner slik at du ikke blir trigget igjen. Dersom du gjør dette mye så fremstår du som en person som ikke har opplevd noe ubehag, og du fremstår som en person da som er lengre oppe i det sosiale hierakiet. 

Filmsnutt av TRE: https://www.youtube.com/watch?v=bPFbXdSGSkc

Hvoran reagerer/responderer du på denne informasjonen? For du lyst til å spørre og grave mer om det, bli sint/kritisere eller bare skru 
av dataen og fortrenge alt? 

30 måter å få positiv energi på!

Freedom
Licensed from: MilanMarkovic78 / yayimages.comTerapiformer og metoder: 

Akupunktur: Er kjent for å minske stress og styrke immunsystemet. 

Kinesologi: Er kjent for å kartlegge hva du tåler og ikke av ulike mat typer, og for å finne ut hva du trenger av vitaminer/mineraler og næring. 

Sedona metoden: Er kjent for å forløse alle mulige slags følelser, slik at du føler deg lettere, bedre, mer glad/fornøyd og fri. 

Reiki healing: Kjent for å ha en avslappende effekt. 

Silva metoden: Kjent for å lære å slappe av, og visualisere hva du ønsker for å oppnå dine mål. 

EFT: Kjent for å løse opp i ting som trigger deg, påstanden er at det løser opp "energi blokkeringer". 

Hypnose: Slappe dypt nok av til å senke den kritiske faktoren, slik at du blir mottagelig for suggesjoner. Brukes som et verktøy for å endre tankemønstre. 

TRE (Trauma release excercise): Kjent for å fjerne tension og traumer vekk fra den fysiske kroppen. Endrer kroppsholdning og gjør deg mer emosjonell stabil. 

Meditasjon: Roer ned sinnet med å kun fokusere på et` stimuli, som regel pusten, og ikke noe annet. 


                                                                             Deg selv: 


Oppførsel: God etisk oppførsel holder negative følelser og energier vekk og gir deg bedre samvittighet og bedre energi. 

veske: Drikke mye vann, spesielt sitron vann for å få et mer base i forhold til PH verdien din.

Mat: unngå sukker og karbohydrater. spise variert og masse grønnsaker. 

kosttilskudd: Omega 3 og multivitamin er en fin ting å ta for å styrke immunsystemet og for å få mer energi/overskudd. 

Drømmetips: Hver natt før du skal sove, si til deg selv; "I natt ønsker jeg å få opp svaret på problem x" eller i natt ønsker jeg å forløse/gi slipp på tema Y". 

Fokus/interesser: Unngå negativitet, skrekkfilmer, black/death metal, porno og konspirasjon. Fokus på latter, selvutvikling, kreativitet og være sosial. 

Hygiene: Å rydde i leiligheten er å rydde i hodet. du for sortert ting også psykisk. Å lufte og vaske i leiligheten er bra for å ha det trivelig/ god energi. 

folketyper: unngå energityver og folk som sutrer og klager. søk etter gledespredere, folk som er positive og behandler deg bra. 

Trening: Fysisk aktivitet fører til bedre sirkulasjon, mer oksygeninntak og utslipp av endorfiner. Styrker også humøret med at føler seg ofte lettere til sinns.   


                                                                              Annet: 

Dyr: Dyr gir godt selskap, og i følge alternative virker de også helbredende energisk. 

Naturen: Å tilbringe tid i naturen fører til fred i sinnet, for deg i balanse og er med å "jorde" deg, noe som gir deg åndelig trygghet ifølge troende. Naturen inkluderer å være ute mye i sola. Dette gir energi og overskudd, fyller opp med D vitamin og fungerer anti deprimerende. 

Teknologi: Ifølge troende så vil det å unngå teknologi hjelpe for å få mer energi. Et tips er å slå av mobil telefonen om natta for å sove bedre, ha mer energi. 

Aura: Ifølge troende har vi en energisk aura som kan styrkes med å visualisere en gull boble rundt seg selv morgen og kveld når en hviler. Denne Auraen blir visst renset hver gang en dusjer, tanken er at vannet fjerner/renser opp i all elektromagnetiske.

Kontakte høyere makter: Ifølge troende lever vi i et univers av bevissthet, hvor en kan bruke sine egne metaforer for å få kontakt med hva du anser som "høyere krefter", også vil disse da kunne synliggjøre seg for deg, og i de fleste tilfeller hjelpe deg. Disse høyere kreftene, om de ikke er individuelle energier kalles ofte for "hjelpere". 

Hjelpe folk: Troende tror at å bedre samfunnet på enhver mulig måte i forhold til utvikling, modning og vekst vil gi god energi og kraft. Det å skape balanse/orden ut av kaos er hva de fleste yrker i samfunnet dreier seg om.

Ny blogg!- Vi gransker selvhjelpindustriens tips&triksHei! I denne bloggen kommer jeg til å se på hva som finnes av tilbud innenfor Selvrealisering og selvutvikling. Her gransker jeg både jordnære og mer alternative metoder. Felles for alle metodene som granskes her er at de lover individet et bedre liv. Grunnen til navnet mitt opensceptic er å kunne nevne både "fordeler og ulemper" av de ulike tipsene/metodene. Jeg er selv nøytral, så derfor kommer metodene og tipsene innenfor selvutvikling til å inneholde både ris og ros. De fleste har enten et åpent sinn eller et skeptisk sinn. Poenget her er derimot å kunne se en sak/metode/tips fra flere vinkler.Jeg kommer til å gå inn i rollen som både skeptiker og troende når jeg skriver om disse ulike tipsene som lover vekst og utvikling. I rollen som åpen kommer jeg til å forestille meg at jeg er overbevist om den enkelte metoden fungerer, og ønsker å gi leserne mest mulig verdi, fra dette perspektivet. I rollen som skeptiker er intensjon og vurdere om produktet/metoden/tipsene kan være skadelige eller usanne på noen måte, også for å kunne gi leserne verdi. I tillegg til disse to perspektivene, så vil jeg også beskrive metodene og tipsene på en nøytral måte for å lære mer om hva det er for noe.

Dersom dere har noen spørsmål angående de ulike emnene så bare spør. Dersom dere har opplevd fordeler eller ulemper med de ulike emnene så gjerne nevn dette i kommentarfeltet. Hvis dere tror dette er interessant for noen dere kjenner, del linken da vel! 

Les mer i arkivet » Juni 2018 » Februar 2018 » Januar 2018